Wordpress A-Z

Tự động thêm SKU vào permalink của sản phẩm trong WordPress

Tự động thêm SKU vào Permalink của sản phẩm rất tốt trong việc làm SEO

Đánh giá bài viết
[Total: 0 Average: 0]

Thời điểm hiện tại làm SEO tương đối khó, tuy nhiên xu hướng người dùng vẫn thường tìm kiếm sản phẩm theo mã SKU. Như thường lệ SKU sẽ được hiển thị trong mô tả sản phẩm hoặc khi đăng 1 sản phẩm mới, người dùng sẽ phải tự thêm mã SKU đằng sau bằng những cách thủ công là sửa đường dẫn sản phẩm rất mất thời gian. Áp dụng cách dưới dây sẽ khiến cho công việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều .

Bạn chỉ cần copy code dưới đây vào wp-content/themes/{your-theme}/functions.php là xong !

/*
 * Automatically add sku to product permalink
 * Tự động thêm sku vào đường dẫn của sản phẩm
 * Author: levantoan.com
 * */
function modify_post_name_on_update($post_id, $post_object) {
    if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) {
        return $post_id;
    }
    $post_type = $post_object->post_type;
    if ($post_type !== 'product') {
        return $post_id;
    }
    $post_name = $post_object->post_name;
    //code dưới đây mặc định lấy _sku để làm suffix
    //bạn có thể thay bằng metabox khác hoặc giá trị mong muốn khác nhé
    $sku = sanitize_title(get_post_meta($post_id, '_sku', true));
    if ($sku && strpos($post_name, $sku) === false) {
        $new_post_name = wp_unique_post_slug($post_name . '-' . $sku, $post_id, $post_object->post_status, $post_type, $post_object->post_parent);
        remove_action('save_post', 'modify_post_name_on_update');
        wp_update_post(array(
            'ID'        => $post_id,
            'post_name' => $new_post_name,
        ));
    }
}
add_action('save_post', 'modify_post_name_on_update', 99, 2);

Blog Công Nghệ

Chuyên trang tin tức công nghệ, chia sẻ phần mềm, tài liệu hữu ích. Quan trọng nhất đó là tất cả hoàn toàn miễn phí !
Back to top button